woensdag 25 november 2015

Het doel van advent

Nieske Selles (auteur van o.a. het boek "Vier het samen" - met je gezin toeleven naar christelijke feestdagen), 
heeft een Facebook-pagina gemaakt om met elkaar vier weken verwachtingsvol uit te zien naar kerst met je gezin. 

Ze schreef onderstaand stukje, en het is uit mijn hart gegrepen. Het raakte me, zette me aan het nadenken... en daarom geef ik het graag door. Met toestemming neem ik het over.

Deze pagina is niet in het leven geroepen met als doel dat we alleen maar gezellig met zn allen gaan knutselen en freubelen op weg naar Kerst. In een tijd waarin er grote onzekerheden zijn, hebben wij als christelijke ouders een heel zekere boodschap voor onze kinderen: Namelijk dat Jezus gekomen is in onze duisternis! Van die hoop mogen wij als ouders getuigen naar onze kinderen. Met het verlangen dat zij hun vertrouwen op God zullen stellen! (Psalm 78:7) Ik hoop en bid dat we als gelovige ouders dat doel voor ogen zullen houden de komende tijd. Christelijke feesten zijn bij uitstek geschikt om handen en voeten te geven aan de geloofsopvoeding. Ik vind het hartverwarmend en heel bemoedigend dat zovelen van jullie dit verlangen met mij delen. Laten we samen dat ene doel voor ogen houden de komende weken: We leven inhoudsvol toe naar Kerst, omdat we graag willen dat onze kinderen hun vertrouwen op God zullen stellen! Veel zegen daarbij! Adventskalender

Zojuist onze adventskalender uitgedacht... Even een kort blogbericht, wie weet kun je het nog gebruiken. Ik heb deze kalender bij de Action gekocht en hem een beetje bewerkt. 


In de vakjes komen 3 verschillende dingen, dus afwisseling genoeg: allereerst briefjes met de namen van de Heere Jezus. We zoeken in de Bijbel op waar dit staat. Dan schrijven we die Naam op een 'ornament' waarna de kinderen die mogen versieren / kleuren en aan onze Jesse Tree hangen. 

(In dit blogbericht van vorig jaar, zie je een plaatje van onze Jesse Tree.)
 1. ZOON VAN DAVID (Mattheus 1:1)
 2. RAADSMAN (Jesaja 9:5)
 3. ZALIGMAKER (Mattheus 1:21)
 4. LICHT DER WERELD (Johannes 8:12)
 5. GOEDE HERDER (Johannes 10:11)
 6. BLINKENDE MORGENSTER (Openbaringen 22:16)
 7. STERKE GOD (Jesaja 9:5)
 8. LEEUW VAN JUDA (Openbaring 5:5)
 9. VREDEVORST (Jesaja 9: 5)
 10. LAM VAN GOD (Johannes 1:29)
 11. WEG, WAARHEID, LEVEN (Johannes 14:6)
 12. IMMANUEL (Mattheus 1:23)
Ik doe ook een paar voorwerpen in de vakjes. We lezen dan het stukje uit de Bijbel wat erbij hoort. Zelf vind ik dat het mooie aan de inhoud van deze kalender, dat de Bijbel bijna elke dag open gaat.

13. Trouwringen (Jozef en Maria) (Lukas 1:27)
14. Wol  (herders) (Lukas 2:8-12)
15. Bladmuziek  (engelenkoor) (Lukas 2:13,14)
16. Hooi  (kribbe) (Lukas 2:7)
17. Ster  (wijzen) (Mattheus 2:2)

En tot slot schrijf ik wat activiteiten op een briefje, wat we dus die dag gaan doen.

18. Kerstkaarten maken (voor de buren)
19. Koekjes bakken (en bij mw de Ruiter brengen)
20. Ster knutselen (Jezus is de blinkende Morgenster)
21. Filmpje kijken (kerstliederen Nederland Zingt)
22. Spelletje doen (kerst-memory)
23. Brief schrijven (voor sponsorkindje)
24. Eten bij kaarslicht (Jezus is het Licht)
Ik probeer de briefjes met namen, voorwerpen en activiteiten af te wisselen per dag. En als het kan, wil ik ze ook een beetje op elkaar aan laten sluiten: bijvoorbeeld nr. 6, 17 en 20 achter elkaar.
Hier staan wat leuke labels, die je eventueel kunt gebruiken om op te schrijven. 

Veel zegen gewenst in deze adventsperiode! 
Advent = verwachten. Uitzien naar de komst van onze Koning...
woensdag 11 november 2015

Vrucht van de Geest (6) - Vriendelijkheid

Dit Bijbelfeest begonnen we met een nieuwe traditie: we willen elke keer starten met het aansteken van een kaars. Als beeld van de Heere Jezus: Hij is het Licht der wereld, en om Hem gaat het!


Daarna hebben we heerlijk met elkaar gezongen, zo mooi om ook op deze manier het Evangelie in te scherpen!


Onze intro bestond uit een blinddoek, een watje en een stukje schuurpapier. Terwijl ze aan het watje voelden, zei ik vriendelijke dingen over hen. Bijv: wat zie je er mooi uit, wat kun je dat goed. En bij het stukje schuurpapier was ik onvriendelijk: blijf af, wat een lelijke trui. 

Daarna praatten we nog even verder over de verschillen: het watje voelt lekker zacht, is fijn om te voelen. Zo is het ook met vriendelijk zijn. Daar wordt de ander (en jijzelf) blij van. En het stukje schuurpapier is echt niet aangenaam, dat doet zelfs een beetje pijn. Zo is het ook als je onvriendelijk doet: je kunt een ander pijn doen met je woorden of je daden.


Manlief vertelde de geschiedenis van David, Nabal en Abigaïl. Nabal was verre van vriendelijk, toen de herders van David om eten en drinken vroegen. Abigaïl was juist erg vriendelijk, en zij zocht de vrede. Intussen bekeken we de platen van Als het in het verhaal over 'vriendelijkheid' ging, mochten de jongens het watje pakken, en als er 'onvriendelijk' werd gedaan, pakten ze het schuurpapiertje. Op die manier waren ze er echt bij betrokken.


Als verwerking maakten we poppetjes: Nabal de onvriendelijke, met schuurpapier op zijn kleren.
En Abigaïl de vriendelijke, met watjes op haar jurk. Op deze site kun je de figuurtjes downloaden. Uiteraard kun je ze ook gebruiken voor allerlei andere (Bijbelse) personen!


Tot slot: om dit stukje van de vrucht van de Geest wat dichterbij de kinderen te brengen, het volgende idee. In het ene potje zitten zachte bolletjes die in het andere potje moeten komen. Dat kan door iets vriendelijks te zeggen of te doen. Maar als er iets onvriendelijks gezegd of gedaan wordt, gaan er twee bolletjes uit! Als het andere potje vol zit, komt er een verrassing in. (Ik denk iets lekkers.) Je snapt wel dat de 'ik vind je liefs' me nu om de oren vliegen :-) Maar het is absoluut zo dat de kids zich er echt meer bewust van zijn, en dat was ons doel!

De Bijbeltekst die we aanleren, komt uit Efeze 4:32 
Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.