zondag 31 augustus 2014

Bijbelfeest - Gehoorzaamheid (3) Noach

Afgelopen week had ik niet zoveel tijd om een Bijbelfeest voor te bereiden. Gisteren hadden we een feestje met familie: een vaartochtje en buffet. Dus het leek me wel 'leuk' om tussendoor een Bijbelfeest te doen over Noach. Maar toen ik er zo mee bezig was, bedacht ik dat het eigenlijk toch wel heel mooi past bij het thema 'gehoorzaamheid'...

Joas vroeg vanochtend of hij een keer mocht timmeren. Nou, daar hadden we de intro voor vanmiddag gelijk te pakken:


 Daarna las ik het verhaal voor uit de kleuterbijbel van Anne de Vries. Ik paste her en der iets aan, en legde de focus op gehoorzaamheid: de mensen in die tijd waren ongehoorzaam aan de Heere God. Noach was wel gehoorzaam, hij geloofde als enige in de Heere. Ook was hij gehoorzaam door de ark te bouwen en daarna met zijn gezin in de ark te gaan. De andere mensen waren toen ook ongehoorzaam, door niet in de ark te gaan. Het thema "Gehoorzaamheid geeft leven" (zie Bijbelfeest over Abrahamkrijgt zo wel heel letterlijk betekenis. Maar ook geestelijk: de Heere Jezus is Zelf de Deur. Hij zegt in Johannes 10:9 

"Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden."

Tijdens het verhaal mocht Joas de dieren in de 'ark' zetten. Ik maakte er een soort spelletje van: daar komt een dier met een hele lange slurf. En daar een dier dat 'boe' zegt. Op zo'n manier betrek je de kids er toch wat meer bij.


Als verwerking maakten we een ark met regenboog. Hiervoor neem je papieren bordjes. Eentje knip je doormidden. De andere knip je ook doormidden, en het middengedeelte eruit, zodat je alleen de rand overhoudt. De beide helften verf je bruin, de randen in de kleuren van de regenboog. Als de verf droog is, kun je ze aan elkaar nieten. Leuk om voor het raam te hangen! Ik had nu kleine vingerpoppetjes, maar als je kinderen wat ouder zijn (of meer concentratie hebben :-) kun je de dieren natuurlijk ook van papier maken.


Bij het avondeten zagen we heel even de regenboog. Wat een mooie knipoog van de Heere God!


"Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, Uw trouw reikt tot de wolken." Deze tekst komt uit Psalm 57:11 en is erg mooi om aan te leren. Hoewel de bovenstaande tekst uit Johannes ook prachtig is. Wordt nog moeilijk kiezen.


's Avonds in bad nog even met de ark spelen...zondag 17 augustus 2014

Bijbelfeest - Gehoorzaamheid (2) aan je ouders

Dit Bijbelfeest heb ik voorbereid, mede naar aanleiding van een Engelstalige blog die ik tegenkwam. Ook deze blog van Hilda over gehoorzaamheid is het lezen waard.

We begonnen  met een paar opdrachtjes. Papa had van alles bedacht, zoals: doe de lamp aan, ruim de bekers op, doe je crocs aan, ruim de vaatdoek op. Soms moesten we het allemaal doen, soms één van ons. Ik deed het meestal niet helemaal goed. Dit was n.a.v. de 4 sleutels, zie foto en deze link. We gingen hierover dan direct in gesprek, en Joas begreep heel goed dat je dan niet helemaal gehoorzaam bent, dus... toch ongehoorzaam. Als Joas een opdracht goed uitvoerde, prezen we hem uiteraard en benoemden de sleutels positief. We hebben het nu kort over deze sleutels gehad, misschien dat we dit nog een keer verder uitwerken. Dit komt natuurlijk elke dag wel één of meerdere keren terug.

Daarna maakten we een soort schema van wie-aan-wie gehoorzaam moet zijn. Wij tekenden dit op papier, maar je kunt er ook een soort mobile van maken, zie deze link. Wanneer het kind de ouders gehoorzaam is, is het God ook gehoorzaam. Andersom geldt precies hetzelfde. Als je kinderen ouder zijn, is het mooi om dit wat meer uit te werken.

Ik las uit de Bijbel het 5e gebod voor, de tekst uit Efeze 6:1-3 en Kolossenzen 3:20. Deze laatste tekst gaan we ook uit ons hoofd leren:

Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk 
voor de Heere.

Toen vertelde ik de gelijkenis uit Matth. 21:28-32. Het is niet zo'n lang verhaal, maar wel kort en krachtig genoeg om de boodschap over te brengen. De eerste zoon zei: ik wil niet. Joas kan dit ook echt op zo'n bepaalde manier (met zijn houding en toon) zeggen. Toen ik dat na deed, moest hij wel een beetje grinniken. Hij was ook echt een beetje onder de indruk van de tweede zoon die zei dat hij het wel deed, maar uiteindelijk niet ging. Ik stelde aan het einde dezelfde vraag als de Heere Jezus: wie heeft de wil van de vader gedaan? M.a.w.: wie is de vader gehoorzaam geweest? Het antwoord was niet moeilijk.


Hier kun je nog een (Engelstalig) filmpje bekijken over dit verhaal. Alleen worden er geen druiven maar appels geplukt...

Tenslotte maakten we deze kleurplaat. Op deze site is ook nog een uitgebreidere knutselversie te vinden.


Het is een blog vol 'links' geworden. Mijn man zei: jij verzint nooit zelf iets :-) Nou, da's niet helemaal waar maar deze keer heb ik wel verschillende ideeën bij elkaar gemixt tot dit Bijbelfeest.

Tot slot de tip om het boekje van Ted Tripp (De weg naar het kinderhart) te lezen, waar Hilda het ook over heeft in haar blog. Dit heeft ons echt geholpen om dit onderwerp in het juiste licht te gaan zien en begrijpen.

zondag 3 augustus 2014

Bijbelfeest - Gehoorzaamheid (1) Abraham

Gehoorzaamheid geeft leven.  
Omdat dit thema momenteel best wel een punt is in ons gezin, hebben we ervoor gekozen om hier in ieder geval twee zondagen mee aan de slag te gaan. Toen ik me er in aan het verdiepen was, kwam ik zoveel mooie dingen tegen dat het moeilijk was om te kiezen. Uiteindelijk hebben mijn man en ik voor het verhaal van Abraham gekozen. Hij was God gehoorzaam toen hij Ur verliet, en (nog meer) gehoorzaam toen hij bereid was om zijn zoon Izak te offeren. Het trof ons dat gehoorzaamheid alles te maken heeft met liefde en vertrouwen.

We begonnen met een spelletje memory. Dit deden we met z'n drietjes. Uiteraard won Joas :-) Daarna deden papa en mama het ook nog, maar we hielden ons niet aan de regels. Het was dus niet zo gezellig... Ik vertelde dat dit Bijbelfeest over gehoorzaamheid zou gaan. Joas wist wel wat dat was: "als je gehoorzaam bent, ben je lief en als je ongehoorzaam bent, ben je stout".


Daarna vertelde ik het verhaal uit Genesis 22. Wat moet dat geweest zijn voor Abraham... Wat een vertrouwen had dit kind van God! In Hebreeën 11:17-19 staat "Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. (...) Hij overlegde bij zichzelf dat god bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. en hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug."


Tijdens het verhaal bekeken we de dia's van deze site. Na het verhaal legden we de link naar de Heere Jezus. Hij droeg ook zijn kruis (net als Izak het hout). Maar toen Hij aan het kruis genageld werd, was er geen stem uit de hemel of een ram in de struiken. Hij is voor onze zonden gestorven, ook voor onze ongehoorzaamheid! In Filippenzen 2:8 staat "Hij heeft Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Met deze kerntekst uit Genesis 22:18 sloten we af: "En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam bent geweest."

Als verwerking maakten we een kleurplaat die je hier kunt downloaden. We versierden nog met hartjes omdat Abraham heel veel van zijn zoon Izak hield, maar nog meer van de Heere!