dinsdag 19 juli 2016

Mozes (4) - terug in Egypte

Exodus 4 en 5 waren bij ons vierde Bijbelfeest over Mozes aan de beurt. Dit zijn niet zulke bekende hoofdstukken. Daarom was het een beetje lastig om er een werkje en intro bij te bedenken. Ik vond het deze keer dan ook leuk om er een stukje 'gewone geschiedenis' bij te pakken. Egypte staat uiteraard bekend om de piramides. Misschien, dacht ik, hebben de Israelieten wel mee geholpen aan de bouw daarvan. Toen manlief dat nazocht, bleek dat niet zo te zijn. Het piramide-tijdperk was al voorbij, toen de Israelieten als slaven in Egypte woonden. 

Plaatje van Wikipedia
Als intro toch maar gekozen voor het spelletje om elkaar zo snel mogelijk als mummie in te pakken. Dit vonden de jongens een beetje spannend, dus werd mama ingepakt :-)

 

Daarna vertelde manlief deze geschiedenis aan de hand van de platen van the brick testament.

Mozes zette zijn vrouw en zonen op een ezel en ging op die manier naar Egypte. Wie reed er nog meer op een ezel? Dat wist Joas wel: de Heere Jezus, bij de intocht in Jeruzalem. Maar Hij is ook op een ezeltje naar Egypte gegaan! Toen Hij met Zijn vader en moeder moest vluchten uit Bethlehem voor de boze koning Herodes.

Dat is gelijk een tip, probeer bij elk Bijbelverhaal uit het Oude Testament een link te maken naar het Nieuwe Testament.

Wat verder opviel in dit stuk, is de beproeving. Het volk denkt dat ze bevrijd gaan worden, maar ze moeten juist harder werken! Mooi om Mozes' reactie daarop te zien: hij gaat ermee naar de Heere.


Als 'werkje' bouwden de boys een piramide. (Je kunt het ook van kleine lego of bijvoorbeeld suikerklontjes doen.) Ze mochten zelf bedenken hoe het moest, en dat lukte prima! Hier zie je ook hoe Levi de farao mummificeert :-)

De tekst die we de dag erna geleerd hebben, komt uit psalm 37 vers 40
De Heere zal hen helpen en hen bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen, 
want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.

Ik legde het woord goddelozen uit, en Joas wist wel wie er ook goddeloos was: de farao, want die zei: ik ken de Heere niet.


vrijdag 8 juli 2016

Mozes (3) - geroepen

Het derde Bijbelfeest over Mozes. Het was heerlijk weer, dus we hebben het buiten gedaan. De concentratie van de jongens was niet opperbest, maar viel ook niet tegen :-)


Daarna vertelde ik de geschiedenis dat Mozes geroepen werd bij de berg Horeb. Hij zag een brandende doornstruik die niet verbrandde. Heel bijzonder. God sprak tot hem. Voor we begonnen, had ik gezegd dat iedereen zijn sandalen aan moest doen. Toen ik bij het stukje was dat Mozes zijn schoenen uit moest doen, deden wij dat ook allemaal. We hebben met elkaar gepraat over de heiligheid van God.


Het is bijna ongelooflijk hoe Mozes tot 4x toe zegt dat hij niet wil / kan / durft. Maar  uiteindelijk is hij toch gehoorzaam en vertrouwt hij op de Heere. Ook dat is weer een les voor ons.


De boys verfden een braamstruik, daarna plakten we er vlammetjes van vliegerpapier overheen. De voetstappen ernaast, heb ik van de muur gehaald. Die hingen daar nog steeds (klik).


vrijdag 1 juli 2016

Mozes (2) - aan het hof

We hebben deze keer geen foto's gemaakt. We hadden geen intro, en zelfs geen werkje. Toch was het goed. Samen rond de Bijbel, dat is altijd goed!

Het ging over de tijd die Mozes in het paleis was. Maar vooral over het gebeuren als hij bij zijn volk gaat kijken. Hij ziet dat een Israeliet geslagen wordt door een Egyptenaar. Daar wordt hij zo boos om, dat hij de Egyptenaar doodslaat en onder het zand verstopt. Mozes was iemand van: niet denken maar doen. Dat was wel herkenbaar voor onze jongens. En ook dat Mozes het stiekem deed. Kunnen we iets verbergen? Voor elkaar wel, maar voor God niet! Het is belangrijk om alles in het licht te brengen, anders brengt het scheiding.

De volgende dag ziet hij dat twee broeders ruzie hebben. Dat is nog erger, en ook daar hebben we met elkaar over nagedacht. Mozes moet vluchten, maar in de woestijn gebeurt er iets moois. Hij wordt schaapherder. De Heere maakt hem klaar om een goede leidsman te worden: zachtmoedig, nederig en gehoorzaam. Hij gaat op de Heere Jezus lijken!

Dus: deze keer geen plaatjes en geen foto's, geen linkjes en geen filmpjes :-) Alleen het Woord!