vrijdag 1 juli 2016

Mozes (2) - aan het hof

We hebben deze keer geen foto's gemaakt. We hadden geen intro, en zelfs geen werkje. Toch was het goed. Samen rond de Bijbel, dat is altijd goed!

Het ging over de tijd die Mozes in het paleis was. Maar vooral over het gebeuren als hij bij zijn volk gaat kijken. Hij ziet dat een Israeliet geslagen wordt door een Egyptenaar. Daar wordt hij zo boos om, dat hij de Egyptenaar doodslaat en onder het zand verstopt. Mozes was iemand van: niet denken maar doen. Dat was wel herkenbaar voor onze jongens. En ook dat Mozes het stiekem deed. Kunnen we iets verbergen? Voor elkaar wel, maar voor God niet! Het is belangrijk om alles in het licht te brengen, anders brengt het scheiding.

De volgende dag ziet hij dat twee broeders ruzie hebben. Dat is nog erger, en ook daar hebben we met elkaar over nagedacht. Mozes moet vluchten, maar in de woestijn gebeurt er iets moois. Hij wordt schaapherder. De Heere maakt hem klaar om een goede leidsman te worden: zachtmoedig, nederig en gehoorzaam. Hij gaat op de Heere Jezus lijken!

Dus: deze keer geen plaatjes en geen foto's, geen linkjes en geen filmpjes :-) Alleen het Woord!

0 reacties:

Een reactie posten