zondag 20 juli 2014

Bijbelfeest - Elia op de Karmel

Na lange tijd vandaag weer een Bijbelfeest gevierd. Het was goed om te doen. En zette mij er weer bij stil dat de investering (voorbereiding) de moeite waard is. 

Omdat de droogte / hitte hier ook een actueel thema is, leek het ons mooi daarbij aan te sluiten. Daarom kozen we voor het verhaal van Elia op de berg Karmel, uit 1 Koningen 18. 

Als intro hadden we de vraag om dingen te bedenken waar echt maar één exemplaar van is. Dat was nog niet zo makkelijk, maar met wat hulp lukte het wel: de zon, de maan. En Joas heeft maar één papa en mama. Er is maar één Joas en één Levi. Er zijn meer papa's, mama's, en kindjes die Joas en Levi heten. Maar wij zijn de 'enige echte' ;-)

Daarna vertelde ik het verhaal van Elia en de priesters van Baäl. 3,5 jaar droog en heet... wat een ellende. Joas moest er een beetje om lachen toen ik zei dat de mensen aan Baäl gingen vragen om regen. Hij begreep ook heel goed dat er geen vuur kwam, toen de priesters daarom vroegen en schreeuwden. Nadat Elia eerbiedig om vuur had gebeden, kwam er wel vuur. Wat een heerlijk getuigenis van Gods macht! Daarom zongen we daarna het liedje: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat Hij niet kan doen.

Het werkje, een altaar, kun je hieronder op de foto zien: eerst met water geverfd, daarna stenen getekend, geknipt en geplakt. Daar bovenop wat ijsstokjes en daarboven op vlammetjes van vliegerpapier.


De tekst die we nog aan willen leren, komt uit Deuteronomium 6 vers 4, het Shema. 
Luister Israel, de HEERE onze God, de HEERE is één!

3 reacties: