zondag 17 augustus 2014

Bijbelfeest - Gehoorzaamheid (2) aan je ouders

Dit Bijbelfeest heb ik voorbereid, mede naar aanleiding van een Engelstalige blog die ik tegenkwam. Ook deze blog van Hilda over gehoorzaamheid is het lezen waard.

We begonnen  met een paar opdrachtjes. Papa had van alles bedacht, zoals: doe de lamp aan, ruim de bekers op, doe je crocs aan, ruim de vaatdoek op. Soms moesten we het allemaal doen, soms één van ons. Ik deed het meestal niet helemaal goed. Dit was n.a.v. de 4 sleutels, zie foto en deze link. We gingen hierover dan direct in gesprek, en Joas begreep heel goed dat je dan niet helemaal gehoorzaam bent, dus... toch ongehoorzaam. Als Joas een opdracht goed uitvoerde, prezen we hem uiteraard en benoemden de sleutels positief. We hebben het nu kort over deze sleutels gehad, misschien dat we dit nog een keer verder uitwerken. Dit komt natuurlijk elke dag wel één of meerdere keren terug.

Daarna maakten we een soort schema van wie-aan-wie gehoorzaam moet zijn. Wij tekenden dit op papier, maar je kunt er ook een soort mobile van maken, zie deze link. Wanneer het kind de ouders gehoorzaam is, is het God ook gehoorzaam. Andersom geldt precies hetzelfde. Als je kinderen ouder zijn, is het mooi om dit wat meer uit te werken.

Ik las uit de Bijbel het 5e gebod voor, de tekst uit Efeze 6:1-3 en Kolossenzen 3:20. Deze laatste tekst gaan we ook uit ons hoofd leren:

Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk 
voor de Heere.

Toen vertelde ik de gelijkenis uit Matth. 21:28-32. Het is niet zo'n lang verhaal, maar wel kort en krachtig genoeg om de boodschap over te brengen. De eerste zoon zei: ik wil niet. Joas kan dit ook echt op zo'n bepaalde manier (met zijn houding en toon) zeggen. Toen ik dat na deed, moest hij wel een beetje grinniken. Hij was ook echt een beetje onder de indruk van de tweede zoon die zei dat hij het wel deed, maar uiteindelijk niet ging. Ik stelde aan het einde dezelfde vraag als de Heere Jezus: wie heeft de wil van de vader gedaan? M.a.w.: wie is de vader gehoorzaam geweest? Het antwoord was niet moeilijk.


Hier kun je nog een (Engelstalig) filmpje bekijken over dit verhaal. Alleen worden er geen druiven maar appels geplukt...

Tenslotte maakten we deze kleurplaat. Op deze site is ook nog een uitgebreidere knutselversie te vinden.


Het is een blog vol 'links' geworden. Mijn man zei: jij verzint nooit zelf iets :-) Nou, da's niet helemaal waar maar deze keer heb ik wel verschillende ideeën bij elkaar gemixt tot dit Bijbelfeest.

Tot slot de tip om het boekje van Ted Tripp (De weg naar het kinderhart) te lezen, waar Hilda het ook over heeft in haar blog. Dit heeft ons echt geholpen om dit onderwerp in het juiste licht te gaan zien en begrijpen.

0 reacties:

Een reactie posten