maandag 5 oktober 2015

Vrucht van de Geest (5) - Geduld

We begonnen ons Bijbelfeest over geduld met wat liedjes en gebed. Daarna vroeg ik of de jongens eigenlijk wel wisten wat 'geduld' is. Joas wel hoor: als ik een snoepje krijg, maar nog moet wachten tot mama het geeft :-) Of als ik papa mag helpen, en papa nog niet klaar is. 

We noemden nog wat voorbeelden waarbij het heel belangrijk is om geduld te hebben: een zwangerschap, het plukken van aardbeien (als ze nog groen zijn, en je eet ze al, krijg je een zere buik), het bakken van koekjes of een cake...

Ik vertelde dat het in de Bijbel ook vaak over geduld gaat. Wat was God geduldig met het volk Israel, in de woestijn. Nehemia 9:17 spreekt daar heel mooi over.

Zij hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan Uw wonderen die U bij hen had gedaan. Zij zijn halsstarrig geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar U bent een God Die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid, en U hebt hen niet verlaten.

Joas wist nog een voorbeeld uit de Bijbel. Hij vertelde over het wachten op de Heere Jezus. In eerste instantie dachten we dat hij de geboorte van Jezus bedoelde, maar toen ik er later nog met hem over door praatte, bedoelde hij de wederkomst! Ook hierbij een prachtige tekst uit het Woord, Jakobus 5:7. Uiteraard spreekt ons dit erg aan, als boerengezin ;-)

Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen.


Ik vertelde de geschiedenis uit 1 Samuel 13, waar Saul moet wachten op Samuel. Hij staat klaar om de strijd aan te gaan met de Filistijnen, maar heeft van Samuel de opdracht gekregen om te wachten. Na 7 dagen zou de profeet komen om het offer te brengen. Maar het wachten duurt lang:  zijn soldaten vluchten, en het leger van de vijand wordt alleen maar groter. Eindelijk heeft Saul geen geduld meer, en hij brengt zelf het offer. Met als dramatisch gevolg dat hij geen koning zal mogen blijven...


We zaaiden tuinkers: rustig wachten tot het zaad ontkiemt en opkomt, ook een lesje in geduld :-)


Daarna maakten we nog een mooie kleurplaat van een slak.

(Ik zei dat de slak wel heel veel geduld moest hebben, voor hij bij de ark was. Maar manlief dacht dat hij vast met een ander dier mee gelift was...)


In ieder geval werd er heel netjes en geduldig gekleurd!

Een mooie tekst om aan te leren is Spreuken 16:32 
Een geduldig man is beter dan een dappere held.

P.S. Dit stukje van de vrucht van de Geest komt heel dichtbij hè, voor ons als moeders. Wat wordt ons geduld soms op de proef gesteld... Er gaan hier op een dag soms heel wat verzuchtingen richting de hemel: o Heere, geef me geduld, heel veel geduld... Ik wil zo graag met mijn kinderen omgaan, zoals God met mij omgaat... 

Wat is het geheim? 

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, 
zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Johannes 15:4

4 reacties: